VeGOM
bijeenkomsten

LHV, KNMP en PharmaPartners stellen Checklist Informatiebeveiliging beschikbaar

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en PharmaPartners stellen de checklist informatiebeveiliging beschikbaar aan alle zorgprofessionals in de huisartsenzorg en openbare farmacie binnen de eerstelijn. Doel is om informatiebeveiliging binnen de eerstelijnszorg verder te verbeteren.

Privacy

Tussen juli 2017 en juli 2020 treden nieuwe wetten en besluiten in werking, met betrekking tot het elektronisch verwerken van (medische) persoonsgegevens en de privacy van de patiënt. Dit brengt forse veranderingen en een verzwaring van de eisen omtrent privacy en informatiebeveiliging met zich mee. De wetgeving zet de patiënt centraal en bevat onder andere nieuwe verplichtingen voor zorgaanbieders op het gebied van registratie, transparantie en informatiebeveiliging. Op deze pagina vindt u relevante informatie rondom privacywetgeving.

Heeft u de privacywetgeving tussen de oren?

Voor een goede implementatie van deze wetgeving stelt PharmaPartners de infographic ‘Heeft u de privacywetgeving tussen de oren’ aan u beschikbaar. In deze visuele weergave is de wetgeving aangaande het verwerken van persoonsgegevens in de zorg tussen 2001 en 2020 uiteengezet. Waar staan we op dit moment en welke veranderingen staan gepland? Wat moet u al geregeld hebben? En wat zijn de risico’s als u niet aan de wetgeving voldoet? De infographic vindt u op www.privacywetgevingtussendeoren.nl. Lees ook de blog van Privacy Officer Remco Bakker over “Wat u als zorgverlener moet weten over de nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg“.s in de zorg“.

De VeGOM Jaarvergadering

Het Bestuur van de VeGOM nodigt alle gebruikers jaarlijks uit voor een gebruikersoverleg welke enkel toegankelijk is voor Medicomgebruikers.

De VeGOM Jaarvergadering wordt gehouden op 20 maart in Hotel Vianen, tijdens het NedHIS-congres.

Wilt u de Jaarvergadering bijwonen, dan kunt u zich t/m 8 maart aanmelden via bijgaand formulier: Aanmeldformulier VeGOM Jaarvergadering
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by VeGOM
Een moment geduld aub..