Privacyverklaring

VeGOM respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens door VeGOM gebruikt
VeGOM verwerkt persoonsgegevens voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via het contactformulier op onze website.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Denk hierbij aan het versturen van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, klanttevredenheidsonderzoeken. Daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn.

Welke gegevens verzamelt VeGOM
Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Interactiegegevens, zoals IP-adres, locatiegegevens, surfgedrag op de website en klikgedrag.

Indien je persoonsgegevens verstrekt aan VeGOM, ben je verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens. VeGOM kan nimmer aansprakelijk worden gesteld, behoudens grove schuld of opzet, voor onjuistheden in de door jouw aangeleverde persoonsinformatie.

Aan wie verstrekt VeGOM persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens worden door VeGOM verstrekt aan derden indien je dit zelf hebt toegestaan of wanneer dit is toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart VeGOM persoonsgegevens
Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt, dienen wij zeven jaar te bewaren. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens worden gebruikt. Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe kun je contact opnemen met VeGOM
Online
Via ons contactformulier op de website

Postadres
Post kan worden gericht aan:
Wilhelminakanaal Zuid 110a
4903 RA Oosterhout
Nederland
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by VeGOM
Een moment geduld aub..