Commissie
Applicatiebeheer
Medicom (CAM)

Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM)

De Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) valt onder de Adviesraad Huisartsenzorg en houdt zich bezig met concrete ontwikkelingen in het huisartsinformatiesysteem Medicom, MijnGezondheid.net en aanverwante producten en diensten.

Samenstelling

De CAM bestaat uit vijf Medicom-gebruikers. Daarnaast hebben een apotheker uit de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) en medewerkers van PharmaPartners Huisartsenzorg zitting in de CAM. Nieuwe leden worden benoemd door de Adviesraad Huisartsenzorg, waaronder de CAM valt.

Taken

De leden van de CAM denken mee over de invulling en uitwerking van de thema’s die door de Adviesraad zijn benoemd, beoordelen klantwensen die PharmaPartners Huisartsenzorg aan hen voorlegt en denken mee over de ontwikkelplanning.

De CAM heeft twee soorten vergaderingen: ontwikkelonderwerpen en ontwikkelagenda. Tijdens de vergadering over ontwikkelonderwerpen categoriseert PharmaPartners Huisartsenzorg binnengekomen wensen en legt de ontwikkelonderwerpen die daaruit naar voren komen voor aan de CAM. Daarnaast agendeert PharmaPartners Huisartsenzorg zelf ontwikkelonderwerpen. Ieder lid beoordeelt het onderwerp op basis van vastgestelde criteria. De toegevoegde waarde voor een substantiële groep klanten is hierbij van groot belang. Onderwerpen die door deze toetsing komen, krijgen een plek op de ontwikkelagenda voor het lopende of volgende jaar. Wanneer het onderwerp precies wordt opgepakt, hangt mede af van de urgentie die de CAM aan het onderwerp toekent.

Tijdens de vergadering over de ontwikkelagenda bespreken de leden wat er is opgeleverd en wat PharmaPartners Huisartsenzorg de komende periode gaat ontwikkelen. Op die manier kan de CAM feedback geven en ervoor zorgen dat nieuwe functionaliteit goed aansluit op de behoefte van en werkwijze in de huisartsenpraktijk. Voor specifieke ontwikkelonderwerpen kan een Special Interest Group (SIG) worden samengesteld. De invulling van de functionaliteit gebeurt dan door PharmaPartners Huisartsenzorg en de SIG.

Aandachtsgebieden

De CAM-leden hebben een specifiek aandachtsgebied, namelijk: communicatie, financieel, planning & beheer, voorschrijven en zorgregistratie. Alle onderwerpen worden gezamenlijk besproken en beoordeeld. Ieder lid heeft hierin een eigen inbreng en expertise.

De leden

 • Joris van Driel, Voorzitter Commissie Applicatiebeheer Medicom en huisarts, Huisartsenpraktijk Benthuizen
 • Kristy Achterhuis, Wijkmanager HZOA, Huisartsenzorg Oost-Achterhoek
 • Wilfred de Boer, huisarts Huisartsenpraktijk de Schelfhoed
 • Ilse Boertien, Praktijkassistente, Huisartsenpraktijk Riethoven
 • Sandra Bredewold, Praktijkondersteuner, Huisartsenpraktijk Lemelerveld
 • Hessel Glastra van Loon, huisarts, Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Anjum
 • Frank den Heijer, Huisarts, Gezondheidscentrum Dillenburg
 • Tom Reith, Huisarts, Huisartsenpraktijk Heeswijk
 • Marrit Wester, Apotheker, Apotheek Lindehof
 • Rob Beumer, Praktijkadviseur PharmaPartners en huisarts, Huisartsenpraktijk Beumer
 • Gerard van Haperen, Directeur Huisartsenzorg
 • Mark van Kessel, Manager Research & Development Huisartsenzorg
 • Judith Rooswinkel, Product Owner Huisartsenzorg
 • Stefan Dijkers, Secretaris en Product Expert Customer Care Huisartsenzorg

Vergaderingen en verslagen

De CAM vergadert minstens zes keer per jaar. Vergaderverslagen worden gedeeld met alle gebruikers via de digitale gebruikersnieuwsbrief PlusPunten.

Contact

Heeft u een vraag voor VeGOM, mail naar info@vegom.nl of vult onderstaand contactformulier in.
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by VeGOM
Een moment geduld aub..