Adviesraad
Huisartsenzorg

Adviesraad Huisartsenzorg

In de Adviesraad Huisartsenzorg hebben zitting het bestuur van de VEGOM en vertegenwoordigers van klanten van de business unit Huisartsenzorg en een afgevaardigde van de vaste commissie van de adviesraad Huisartsenzorg (CAM). De Medicom-Raad is begin 2017 omgedoopt in de Adviesraad Huisartsenzorg. Deze naam doet meer recht aan de diversiteit van zorgprofessionals en zorgorganisaties die betrokken zijn bij de 24-uurs huisartsenzorg die we faciliteren met Medicom, en MijnGezondheid.net. 

Taken

De Adviesraad Huisartsenzorg adviseert de directeur over het te voeren beleid in relatie tot de ontwikkelingen in de 24-uurs geïntegreerde eerstelijns zorg. De Adviesraad denkt mee over de afspraken die met klanten worden gemaakt over producten en diensten en adviseert hoe de onderhoudsgelden effectief ingezet kunnen worden. De raadsleden hebben hiertoe inzicht in de strategische plannen en worden geïnformeerd en geraadpleegd bij belangrijke beslissingen. Daarnaast is de Adviesraad verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) die worden voorgedragen vanuit de commissie.

Samenstelling

De vijf leden van het bestuur van de VeGOM, de onafhankelijke gebruikersvereniging van Medicom, hebben ook zitting in de Adviesraad Huisartsenzorg. De voorzitter van de VeGOM is ook voorzitter van de Adviesraad. Op die manier is er optimale synergie tussen de vereniging en de Adviesraad. Daarnaast bestaat de Adviesraad uit één directeur van een eerstelijnsorganisatie of zorggroep, een huisarts vanuit de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM), drie tot vijf medewerkers en de directeur van PharmaPartners Huisartsenzorg. De voorzitter van de Adviesraad is altijd een huisarts.

Vergaderingen en verslagen

De Adviesraad Huisartsenzorg komt minstens zes keer per jaar bij elkaar. Eén keer per jaar is er daarnaast een gezamenlijke vergadering met de Pharmacom-Raad. Tevens is er één keer per jaar een gezamenlijke vergadering van de Adviesraad Huisartsenzorg met de CAM. Tot slot vergaderen de CAM, de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) en de Applicatiebeheer Commissie eHealth (ACE) eveneens naar behoefte doch minimaal één keer per jaar met elkaar.

De verslagen van de vergaderingen worden gedeeld met alle gebruikers via de digitale gebruikersnieuwsbrief PlusPunten.

De leden

 • Marc Spruit, Voorzitter Adviesraad Huisartsenzorg en huisarts, Gezondheidscentrum Dillenburg
 • Mariska Buck, Afgevaardigde vanuit de Pharmacom-Raad, apotheker, Apotheek de Lindehoeve
 • Ron Dingjan, Huisarts, Huisartsenpraktijk Dingjan en Schaap
 • Joris van Driel, Voorzitter Commissie Applicatiebeheer Medicom, huisarts, Huisartsenpraktijk Benthuizen
 • Christian de Groot, Algemeen stafarts Stroomz
 • André Louwen, Directeur EerstelijnsZorg Zoetermeer
 • Aline Pikaar, Directeur Zorg EerstelijnsZorg Zoetermeer
 • Ine van Son, Directeur Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken
 • Han van de Steeg, Huisarts en Algemeen Directeur Huisartsenpraktijk Medi-Mere
 • Mark van Vliet, Directeur Stichting Health Base
 • Jens van der Weert, huisarts, CMIO Hadoks
 • Rob Beumer, Praktijkadviseur PharmaPartners en huisarts, Huisartsenpraktijk Beumer
 • Gerard van Haperen, Directeur PharmaPartners Huisartsenzorg
 • Laura Nieuwenhuijsen, Secretariaat Adviesraad Huisartsenzorg en Executive Assistant, PharmaPartners Huisartsenzorg

Contact

Wilt u een onderwerp agenderen of heeft u vragen aan de Adviesraad Huisartsenzorg, stuur dan een mail naar adviesraadhz@pharmapartners.nl
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by VeGOM
Een moment geduld aub..