VeGOM

De Vereniging Gebruikersoverleg Medicom (VeGOM) is de onafhankelijke gebruikersvereniging van huisartsen, die met het huisartsinformatiesysteem Medicom werken. Alle Medicom-gebruikers zijn lid van de VeGOM, tenzij zij aangeven dat zij daar bezwaar tegen hebben. Nieuwe gebruikers worden door PharmaPartners Huisartsenzorg geïnformeerd over het bestaan en de doelstellingen van de VeGOM, alsmede over hun automatische lidmaatschap. De VeGOM nodigt alle gebruikers jaarlijks uit voor een gebruikersoverleg welke enkel toegankelijk is voor Medicom- en Hapicom-gebruikers.

Samenstelling van het bestuur:
  • W.F. de Boer, huisarts
  • R.A. Dingjan, huisarts
  • J. van Driel, huisarts
  • M.A.H. Spruit, huisarts, voorzitter Adviesraad Huisartsenzorg en VeGOM