Van het Vegom-bestuur

In het vervolg zult u in de Pluspunten regelmatig een bericht van het Vegom-bestuur aantreffen. We willen als bestuur zichtbaarder zijn en duidelijk maken waar we mee bezig zijn.

Vegom-zaken

Om te beginnen een terugkoppeling van de laatste ledenvergadering. Er is toen de vraag gesteld of het niet beter is dat Vegom apart contributie heft. Nu draagt PharmaPartners de kosten van Vegom, die onder andere bestaan uit de deelname aan Nedhis, de vergaderkosten en het secretariaat. Daardoor lijkt Vegom in een afhankelijke positie ten opzichte van PharmaPartners te zitten, iets dat je als gebruikersvereniging natuurlijk niet wilt.

Dit is uitgebreid in het bestuur besproken. Wij hebben besloten niet apart contributie te heffen. Wij voelen ons als bestuur onafhankelijk, we zijn volledig vrij om waar nodig kritisch te zijn op wat PharmaPartners doet en van plan is. Leden vragen om een simpeler kwartaalnota, door apart de contributie te vermelden wordt de kwartaalnota juist ingewikkelder.

Uit de Adviesraad Huisartsenzorg

In de laatste Adviesraad Huisartsenzorg hebben wij gevraagd om een betere verantwoording van enkele indicatoren, onder andere door de cijfers van nu ook te kunnen vergelijken met een jaar geleden. Wij hebben ook voorgesteld de terugkoppeling van de top-5-meldingen te verbeteren door meer informatie te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een link naar het juiste deel in de handleiding, zodat er ook een leereffect uitgaat van de meldingen.

Regiobijeenkomsten

Wij bevelen de regiobijeenkomsten van Vegom en PharmaPartners van harte aan; u heeft daar inmiddels meerdere berichten over ontvangen. Er staat de komende tijd veel te gebeuren op ICT-gebied, we maken u daar graag deelgenoot van, en horen graag hoe u over bepaalde onderwerpen denkt. Komt allen.