Categorie
QR Code

Datum

sep 16 2020

Tijd

12:10 - 13:10

VeGOM Jaarvergadering 2020

Update juli 2020

Vanuit onze koepels wordt geadviseerd om vanwege COVID-19 vooralsnog als beroepsgroep niet fysiek samen te komen in bijeenkomsten. De congrescommissie van NedHIS heeft daarom besloten dat er in 2020 geen congres zal plaatsvinden. De VeGOM Jaarvergadering die traditioneel tijdens dit congres plaatsvindt, kan in deze vorm dus ook geen doorgang vinden.

Online bijeenkomst
Het VeGOM-bestuur heeft daarom besloten de Jaarvergadering dit jaar via een online bijeenkomst te laten plaatsvinden op woensdag 16 september, van 12:10 tot 13:10 uur. Op deze datum en tijd stond het (al eerder verzette) NedHIS-congres gepland. Wij zijn van mening dat de nu gekozen oplossing, met het oog op de uitzonderlijke landelijke situatie, niet anders mogelijk is.

Aanmelden
Als u al eerder heeft aangegeven aanwezig te willen zijn bij de Jaarvergadering, zullen wij u persoonlijk benaderen om deel te nemen aan de online meeting. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u wel deelnemen aan de vergadering? Neem dan contact met ons op via info@vegom.nl.

Wij hopen op uw begrip voor deze keuze, en verwelkomen u graag tijdens de vergadering op 16 september.

Met vriendelijke groet namens het Bestuur van de VeGOM,

Marc Spruit
Voorzitter Bestuur VeGOM

Juni 2020

Vanwege het coronavirus (COVID-19), heeft de NedHIS congrescommissie besloten het NedHIS-congres van 2020 bij Van der Valk te Vianen te verplaatsen naar volgend jaar. De nieuwe datum wordt 24 maart 2021

Het is jammer en spijtig nu te moeten uitstellen, echter het onbepaalde ziektebeloop, de zorgbelasting die dit de huisartsenpraktijken geeft en de reeds geldende beleidsmaatregelen om de uitbraak te beperken, heeft de congrescommissie doen besluiten om deze beslissing te nemen.

Meer informatie over het NedHIS-congres en de recente ontwikkelingen vindt u hier.

VeGOM jaarvergadering

De VeGOM Jaarvergadering zou plaatsvinden tijdens het NedHIS-congres op 16 september, en kan in deze vorm dan ook geen doorgang vinden.  De VeGOM is voornemens om dit jaar nog wel een VeGOM Jaarvergadering te houden. Vanwege COVID-19 worden de mogelijkheden en een gepast moment hiervoor momenteel verkend. De VeGOM houdt u hiervan op de hoogte.

Comments are closed.