Adviesraad Huisartsenzorg

In de Adviesraad Huisartsenzorg hebben zitting het bestuur van de VEGOM en vertegenwoordigers van klanten van de business unit Huisartsenzorg en afgevaardigden van de vaste commissies van de adviesraad Huisartsenzorg (CAM en CAH). De Medicom-Raad is begin 2017 omgedoopt in de Adviesraad Huisartsenzorg. Deze nieuwe naam doet meer recht aan de diversiteit van zorgprofessionals en zorgorganisaties die betrokken zijn bij de 24-uurs huisartsenzorg die we faciliteren met Medicom, Hapicom en MijnGezondheid.net.

Taken

De Adviesraad Huisartsenzorg adviseert de directeur over het te voeren beleid in relatie tot de ontwikkelingen in de 24-uurs geïntegreerde eerstelijns zorg. De Adviesraad denkt mee over de afspraken die met klanten worden gemaakt over producten en diensten en adviseert hoe de onderhoudsgelden effectief ingezet kunnen worden. De raadsleden hebben hiertoe inzicht in de strategische plannen en worden geïnformeerd en geraadpleegd bij belangrijke beslissingen. Daarnaast is de Adviesraad verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) en de Commissie Applicatiebeheer Hapicom (CAH), die worden voorgedragen vanuit de commissies.

Samenstelling

De vijf leden van het bestuur van de VeGOM, de onafhankelijke gebruikersvereniging van Medicom, hebben ook zitting in de Adviesraad Huisartsenzorg. De voorzitter van de VeGOM is ook voorzitter van de Adviesraad. Op die manier is er optimale synergie tussen de vereniging en de Adviesraad. Daarnaast bestaat de Adviesraad uit één directeur van een eerstelijnsorganisatie of zorggroep, een huisarts vanuit de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM), een lid van de Commissie Applicatiebeheer Hapicom (CAH), drie tot vijf medewerkers en de managing director van PharmaPartners Huisartsenzorg. De voorzitter van de Adviesraad is altijd een huisarts.

De leden
 • Marc Spruit, Voorzitter Adviesraad Huisartsenzorg en huisarts, Gezondheidscentrum Dillenburg
 • Veronique Bekendam, Directeur Zorggroep Almere
 • Ed Berends, Huisarts en lid Raad van Bestuur Stichting Gezondheidscentra Eindhoven
 • Mariska Buck, Afgevaardigde vanuit de Pharmacom-Raad, apotheker, Apotheek de Lindehoeve
 • Ron Dingjan, Huisarts en voorzitter Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken
 • Joris van Driel, Voorzitter Commissie Applicatiebeheer Medicom, huisarts, Huisartsenpraktijk Benthuizen
 • Harry van den Hoeven, Directeur Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer
 • Jantien van Ittersum- van Beukering, Huisarts, huisartsenpraktijk Lemelerveld
 • André Louwen, Directeur Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer
 • Dennis Mulder Kole, Huisarts, Gezondheidscentrum De Spil
 • Ine van Son, Voorzitter Commissie Applicatiebeheer Hapicom en directeur Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken
 • Steven Stolp, Projectleider Zorg ICT HZOA, Huisartsenzorg Oost-Achterhoek
 • Marijn van der Velden, Huisarts en bestuurslid Onze Huisartsen
 • Mark van Vliet, Directeur Stichting Health Base
 • Rob Beumer, Praktijkadviseur PharmaPartners en huisarts, Huisartsenpraktijk Beumer
 • Gordon Oron, Praktijkadviseur PharmaPartners en huisarts, Huisartsenpraktijk Hurts & Oron
 • Laura Nieuwenhuijsen, Secretaris Adviesraad Huisartsenzorg en Executive Assistant, PharmaPartners Huisartsenzorg
 • Suzanne van Aarle, Managing Director PharmaPartners Huisartsenzorg
Vergaderingen en verslagen

De Adviesraad Huisartsenzorg komt minstens zes keer per jaar bij elkaar. Eén keer per jaar is er daarnaast een gezamenlijke vergadering met de Pharmacom-Raad. Tevens is er één keer per jaar een gezamenlijke vergadering van de Adviesraad Huisartsenzorg met de CAM en de CAH. Tot slot vergaderen de CAM en de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) eveneens naar behoefte doch minimaal één keer per jaar met elkaar.

De verslagen van de vergaderingen worden gedeeld met alle gebruikers via de digitale gebruikersnieuwsbrief PlusPunten.

Contact

Wilt u een onderwerp agenderen of heeft u vragen aan de Adviesraad Huisartsenzorg, stuur dan een mail naar adviesraadhz@pharmapartners.nl.